Вход
IMG-LOGO

Цени

Съгласно Решение № Ц -018/01.07.2019 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране,

цената на топлинна енергия с гореща вода, считано от 01.07.2019 г., е

80.50 лв/МВтч без ДДС,

96.60 лв/МВтч с ДДС.