IMG-LOGO

Формуляри

Договор 1 за имоти и отопляем обем сезон 2020 - 2021 [ Размер на файла: 250.79kB ]

Договор 2.1 за имоти с разпределители сезон 2020 - 2021 [ Размер на файла: 250.64kB ]

Договор 2.2 за имоти с топломер сезон 2020 - 2021 [ Размер на файла: 249.70kB ]

Договор 1 за имоти на отопляем обем сезон 2019 г. - 2020 г. [ Размер на файла: 80.38kB ]

Договор 2 за имот с разпределители или топломер сезон 2019 г. - 2020 г. [ Размер на файла: 72.73kB ]

Договор 2018-2019 за АС с БГВ [ Размер на файла: 311.16kB ]

Договор 2018-2019 за АС без БГВ [ Размер на файла: 310.89kB ]

При попълването на договор е нужно да се попълни и декларация-съгласие.
Декларация-съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни [ Размер на файла: 326.74kB ]

Заявление за възстановяване на БГВ [ Размер на файла: 216.21kB ]

Заявление - декларация за изключване [ Размер на файла: 276.90kB ]

Заявление за Efaktura за юридически лица [ Размер на файла: 341.35kB ]