Вход
IMG-LOGO
Съобщение договори
14.10.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е От 15.10.2019г.(вторник), Топлофикация-Сливен ЕАД започва сключване на индивидуални договори за промоция със своите клиенти, във връзка с отоплителен сезон 2019-2020 година. Само сключилите договор ще се възползват от промоционалните условия на Топлофикация-Сливен ЕАД. Съгласно Закона за защита на личните данни, договор за промоция може да бъде сключен от титуляр на партидата за съответния имот, срещу представяне на документ за самоличност(лична карта). Допуска се сключването на договор от други лица срещу представяне на документ за самоличност(лична карта), при следните условия: 1. От съсобственик (съпруг/а) - срещу представяне на нотариален акт или друг документ за собственост; 2. От наемател - срещу представяне на копие от нотариално заверен договор за наем; 3. От упълномощено лице - срещу представяне на копие от нотариално заверено пълномощно.

Виж повече
Договор-параметри
14.10.2019

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Във връзка с наближаване на отоплителен сезон 2019-2020 год. и предлаганите през последните десет години промоции, Ви уведомяваме, че от месец октомври 2019 г. дружеството сключва индивидуални договори за ползване на отстъпки за отопление и битова гореща вода. В зависимост от начина на разпределение на топлинната енергия в сградата и имота, параметрите по договора, са както следва: Договорът се сключва с краен срок 30.04.2020 г. - За клиенти, на които разпределението на топлинната енергия, е на база отопляем обем, пределна цена за отопление 1.45 лв/м3 с ДДС. - За клиенти, на които разпределението на топлинната енергия се извършва с уреди за дялово разпределение, 8 % отстъпка от сумата за отопление - Пределна цена за отопление за битова гореща вода 9,00 лв/м3 с ДДС. ВАЖНО!!! Напомняме Ви, че посочените отстъпки са валидни при: - плащане в 30 дневен срок; - ежемесечен осигурен достъп за отчет на разпределители, апартаментни топломери, водомери за битова гореща вода, които да отговарят на изискванията на чл. 34а от Наредба №4 от 14.09.2004г. И този отоплителен сезон, дружеството прави промоционална отстъпка за всички битови клиенти, като не им начислява суми за топлинна енергия отдадена от сградна инсталация. Сключването на индивидуалните договори, ще се извършва на място в „Информационния център” на дружеството и в административната сграда на „Топлофикация – Сливен” ЕАД, като няма да се изисква предварително попълване от клиента. От Ръководството

Виж повече
"Топлофикация-Сливен" ЕАД с важна информация за началото на отоплителния сезон
11.10.2019

„Топлофикация – Сливен” ЕАД уведомява всички свои абонати, че във връзка с наближаване на отоплителен сезон 2019/2020 година е необходимо привеждането в готовност за работа на вътрешно отоплителните инсталации в техните сгради. За да се избегнат проблеми и нежелани ситуации, е необходимо: ▶️ Да бъдат приключени всички ремонтни дейности по вътрешните инсталации. ▶️ Да се отстранят проблемите в сгради, в които мазета, абонатни станции, както и коридори, водещи към тях са наводнени, замърсени или със затруднен достъп. ▶️ Абонатите трябва да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. ▶️ В случай, на констатиран проблем с електронните уреди, монтирани на радиаторите, е необходимо да се уведоми топлинния счетоводител, който отговаря за тяхната поддръжка. ▶️ Потребителите имат възможност, при желание от страна на всички живущи в етажната собственост, да поискат пускане на отоплението преди настъпване на трайно застудяване и общо включване на централното отопление. За целта е необходимо да представят в Информационния център за обслужване на клиенти заявление и подписано решение от Общото събрание на етажната собственост. ▶️ Детски градини, училища, болници, административни и офис сгради, също могат да поискат предварително включване на отоплението, след писмено заявление от директора на съответното учреждение до „Топлофикация-Сливен“ ЕАД. Ръководството на дружеството пожелава на всички безпроблемен отоплителен сезон!

Виж повече
Спиране на топлоподаването
09.10.2019

Уважаеми клиенти, от 16:00ч. на 09.10.2019г. до 16:00 на 11.10.2019г., поради отстраняване на възникнала авария, топлоподаване няма да има към следните адреси: ул."Иречек", ул."Великокняжевска", ул."Антон Пану", ул."Верила", ул."Клокотница" №3, ул."Княз Батенберг" №1 и №2, ул."Михаил Чайковски" №11, ул."Кирил и Методий" №16; №18 и хотел "Национал". Ръководството на дружеството се извинява за създаденото неудобство.

Виж повече
Спиране на топлоподаването
07.10.2019

Уважаеми клиенти, поради авария в топлоизточника, Ви уведомяваме, че до 22,00 часа на 08,10,2019 г., ще бъде нарушено топлоподаването към града. Ръководството на дружеството се извинява за създаденото неудобство.

Виж повече
Зареди още