Вход
IMG-LOGO
Цена на БГВ
27.07.2020

Уважаеми клиенти, Уведомяваме всички потребители на битова гореща вода (битови и стопански), че ще се запази стойността на пределната цена в размер на 9,00лв./куб.м. с ДДС за всички оставащи месеци до началото на отоплителен сезон 2020/2021г.

Виж повече
Спиране на "Александър Стамболийски" №1
23.06.2020

Поради реконструкция на магистрален тръбопровод ще бъде спряно топлоподаването към "Александър Стамболийски" №1 от 9:00 на 23.06.2020г. до 16:00 на 24.06.2020г. Ръководството на Дружеството се извинява за причиненото нудобство

Виж повече
Oтчет водомери
22.06.2020

"ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН" ЕАД уведомява своите клиенти, че през месец юни, показанията на водомерите за битова гореща вода ще бъдат отчитани от представители на дружеството.

Виж повече
Възстановено топлоподаване
15.06.2020

Уважаеми клиенти, От днес 15.06.2020г. топлоподаването към целия град е възстановено. Напомняме, всички потребители на битова гореща вода (БГВ) да затворят крановете на бойлерите си, за да не създават смущения в инсталациите.

Виж повече
Уреди за отчет
09.06.2020

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, С предстоящите промени в нормативната уредба, във връзка с отчитане на потребената топлинна енергия, възниква необходимостта от адаптиране към новите условия, които предполагат оборудване на отоплителните тела в жилищата с топлинни разпределители. С наличието на такива уреди, всеки наш клиент има възможност да управлява своето потребление на топлинна енергия, което от своя страна формира месечната сметка за потребена енергия. По този начин месечните сметки могат да се контролират от самите потребители. Уведомяваме нашите клиенти, че Дружеството предлага уреди с дистанционно отчитане. Още веднъж да обърнем внимание кои са предимствата на дистанционното отчитане? Първото и най-голямо предимство на дистанционното отчитане е точното отчитане на данните, които се предоставят; Освен това се елиминира факторът човешка грешка; Друг много голям плюс на тази технология е, че с дистанционното отчитане отпада задължението за насрочване на дати за отчет и влизане в жилището на потребителите; С поставянето на електронни разпределители на всяко отоплително тяло ще се избегне необходимостта от досегашната практика на присъединяване и отсъединяване на радиатори, което ще спести на потребителите неудобства, време и средства.

Виж повече
Зареди още