Вход
IMG-LOGO
Възстановено топлоподаване
22.11.2019

Уведомяваме клиентите на "Топлофикация-Сливен" ЕАД, че топлоподаването към всички абонати е нормализирано с изключение на бл.2; бл.6; бл.7; детска градина "Еделвайс" и детска градина "Детски рай 2" в ж.к. "Дружба", където ремонтните работи бяха възпрепятствани от гаражи, безотговорно поставени върху топлопровода, което доведе до удължаване времето за извършване на ремонта. Топлоподаването на посочените адреси ще бъде възстановено след отстраняване на пропуските.

Виж повече
Спиране на топлоподаването
22.11.2019

"Топлофикация-Сливен" ЕАД уведомява, че поради отстраняване на авария по топлопреносната мрежа ще бъде спряно топлоподаването към детска градина "Детски рай 2" - ж.к.Дружба от 10.00ч. на 22.11.2019г. до 10.00ч. на 24.11.2019г. Ръководството се извинява за причиненото неудобство

Виж повече
Нарушение в топлоподаването
22.11.2019

Уведомяваме всички клиенти на "Топлофикация-Сливен"ЕАД, че поради отстраняване на пропуски по топлофикационната мрежа, ще бъде нарушено топлоподаването от 9.00ч. на 22.11.2019г. до 9.00ч. на 24.11.2019г. Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство

Виж повече
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ - ПОЯСНЕНИЕ!
20.11.2019

Наличието на топлоразпределители – предпоставка за по-ниски сметки Очакваме, че абонатите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД, които са оборудвали радиаторите си с индивидуални топлоразпределители, ще формират по-ниски сметки за парно през м.ноември. Причината за това, е по-високата средномесечна температура и възможността абонатите сами да регулират топлината в домовете си. Наличието на измервателни прибори е гаранция, че за всяко отоплително тяло, отдаденото количество топлина е отчетено. По този начин се дава възможност на потребителите сами да решават в кои помещения, кога и какво количество топлина ще ползват. Разумно и практично е монтирането на терморегулиращи радиаторни вентили, които да контролират притока на топлина, за да се постигне желаната от клиента температура. За сградите с хоризонтална отоплителна инсталация се препоръчва монтиране на апартаментни топломери, измерващи ползваното количество топлина в имота. В сградите с вертикални щрангове (преминаващи през всички апартаменти от първия до последния етаж), върху отоплителните тела се монтират отчитащи уреди, които често са наричани топломери, но точното им наименование е „индивидуален топлинен разпределител“. Новите електронни разпределители дават възможност за дистанционно отчитане, като по този начин се извършва точен и едновременен отчет на всички уреди в цялата сграда, без да е необходимо човешко присъствие в жилището. Уведомяваме Ви, че уреди за индивидуално разпределение на топлинната енергия, можете да закупите, както от дружеството, така и от другите фирми за дялово разпределение - „Нелбо” ЕАД и „Белчевстрой” ООД. За закупените от нас уреди се осигурява безплатен монтаж и две годишно безплатно отчитане на данните. Благодарение на индивидуалните разпределители всеки абонат може да бъде спокоен, че ще плаща това, което е използвал. Уредите са гарант за точност, сигурност и удобство. Напомняме, че от 15 октомври с абонатите се сключват индивидуални Договори за ползване и прилагане на “Промоция 2019/2020 г.”. Те ще важат до 30 април 2020 година. Всеки клиент, подписал Договор може да се възползва от предлаганите промоционални условия, а именно: - Отстъпка на цялата сума за топлоенергия, отдадена от сградна инсталация; - Пределна цена за отопление от 1.45 лв./м3 с ДДС, за клиентите, на които разпределението на топлинната енергия е на база отопляем обем; - 8 % отстъпка от сумата за отопление на абонатите, за които разпределението на топлинната енергия се извършва с уреди за дялово разпределение; - Пределна цена на битова гореща вода - 9,00 лв./м3 с ДДС. Посочените отстъпки са валидни, ако клиентите заплащат фактурите си в срок, както и в случаите, когато е извършен ежемесечен отчет на апартаментни топломери, топлоразпределители и водомери за битова гореща вода. Конкретно за водомерите е наложително да отговарят на изискванията на чл. 34а от Наредба №4 от 14.09.2004г. Разумното и рационално ползване на топлоенергия, води до поносими за клиентите месечни сметки и прави централното топлоснабдяване не само удобно и комфортно, но и евтино отопление.

Виж повече
Напомняне - договори
06.11.2019

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Напомняме на всички, които все още не са сключили индивидуални договори за ползване на отстъпки за отопление и битова гореща вода, че все още могат да го направят. Заповядайте в „Информационния център” на дружеството или в административната сграда на „Топлофикация – Сливен” ЕАД. Договорът се сключва с краен срок 30.04.2020 г. - За клиенти, на които разпределението на топлинната енергия, е на база отопляем обем, пределна цена за отопление 1.45 лв/м3 с ДДС. - За клиенти, на които разпределението на топлинната енергия се извършва с уреди за дялово разпределение, 8 % отстъпка от сумата за отопление - Пределна цена за отопление за битова гореща вода 9,00лв/м3 с ДДС. ВАЖНО!!! Напомняме Ви, че посочените отстъпки са валидни при: - плащане в 30 дневен срок; - ежемесечен осигурен достъп за отчет на разпределители, апартаментни топломери, водомери за битова гореща вода, които да отговарят на изискванията на чл. 34а от Наредба №4 от 14.09.2004г. И този отоплителен сезон, дружеството прави промоционална отстъпка за всички битови клиенти, като не им начислява суми за топлинна енергия отдадена от сградна инсталация. От Ръководството

Виж повече
Зареди още