IMG-LOGO
Спиране на топлоподаването
20.10.2021

Днес, 20.10.2021г. от 09:30ч. до 18:30ч. ще бъде спряно топлоподаването към следните адреси: ж.к."Стоян Заимов" от бл.83 до бл.92 включително, както и участък от централната градска част, включваща бул."Хаджи Димитър" от бл.31 до бл.39; бул."Христо Ботев"; ул."Мур"; ул."Александър Стамболийски"; ул."Одрин"; ул."Гео Милев". Спирането се налага, поради отстраняване на възникнали аварии. Ръководството се извинява за причиненото неудобство.

Виж повече
СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД
18.10.2021

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Във връзка с отправени препоръки от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за подобряване информираността на клиентите на топлинна енергия, по отношение на настъпилите през последните няколко седмици драстични увеличения на горива, суровини, емисии и енергия и породените от това предстоящи увеличения на предлаганите услуги, „Топлофикация-Сливен” ЕАД уведомява своите клиенти следното. 1. Във връзка с променените изисквания за отчитане на индивидуалните средства за дялово разпределение чрез дистанционно отчитане. С цел облекчаване на процеса на отчитане, приканваме сгради в които все още не са подменени електронните разпределители и водомери с такива с възможност за дистанционен отчет, да се свържат с лицето извършващо дялов разпределение за започване на процедура за подмяна. В допълнение, използването на уреди с дистанционен отчет е един съвременен и необходим начин за формиране на месечните сметки на клиентите. От изключителна важност във връзка с използваните индивидуални средства за дялово разпределение, е изпълнението на чл.140, ал.7 и ал.8 от ЗЕ при подмяна и монтиране на нови уреди водомери за топла вода, топломери или разпределители същите следва да са с дистанционен отчет. С цел достъпност и възможност за бъдеща преносимост на уредите същите е желателно да бъдат с отворен протокол за дистанционно отчитане. Всички средства за дялово разпределение трябва да са одобрени за ползване в Европейския съюз. Монтираните разпределители в една СЕС следва да са от един и същ модел, доставени от един и същ търговец или одобрени за използване в сградата от него, като „Топлофикация Сливен” ЕАД препоръчва всички монтирани уреди да са с отворен протокол. Напомняме Ви, че съгласно § 75 от ЗЕ, до 1 януари 2027 г. наличните към тази дата монтирани средства по чл. 140, ал. 1 от Закона за енергетиката, които не са с възможност за дистанционно отчитане, се преустройват така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, или се заменят със средства с дистанционно отчитане. 2. Информираност и комуникация с клиентите на топлинна енергия. „Топлофикация-Сливен” ЕАД традиционно поддържа добри взаимооотношения с клиентите. За добрата комуникация принос имат създадените възможности за обратна връзка чрез сайта на дружеството, открита телефонна линия чрез ползване на национален телефон, разширяване на възможностите за комуникация, чрез стационарен телефон, мобилен телефон, вайбър, и други. Освен пряка комуникация с клиентите, дружеството предоставя информация за обществено ползване чрез сайта, фейсбук страницата, поддържа интерес от страна на местни медии за новини от дружеството. 3. Търговска политика на дружеството. По отношение заплащането на дължимите суми, „Топлофикация-Сливен” ЕАД е дружеството което предоставя най-благоприятни условия за ползване и заплащане на топлинната енергия. Предлаганото сключване на индивидуални договори гарантира на клиентите спокойствие за предстоящата зима. При възникнали затруднения за клиент, дружеството е в готовност всеки един момент да предоговори начините на заплащане на месечните сметки, което да облекчи клиента и което не води до нарушаване на взаимните (клиент-доставчик) интереси.

Виж повече
Начало на отоплителен сезон 2021 г. – 2022 г.
08.10.2021

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Във връзка с понижените температури, наличие на условия съгласно Наредбата за топлоснабдяване, както и постъпили в дружеството заявления за включване на отоплението, Ви уведомяваме, че считано от 11.10.2021г. “Топлофикация – Сливен” ЕАД обявява начало на отоплителен сезон 2021г. – 2022г. Във връзка с това е необходимо вътрешните отоплителни инсталации в сградите, както и отоплителните тела в жилищата да бъдат приведени в готовност за работа. За да се избегнат проблеми и осигури нормално функциониране на вътрешните инсталации, е необходимо: ▶️ Да бъдат приключени всички ремонтни дейности по вътрешните инсталации. ▶️ Да се отстранят проблемите в сгради, в които мазета, абонатни станции, както и коридори, водещи към тях са наводнени, замърсени или със затруднен достъп. ▶️ Вътрешните инсталации за отопление е необходимо да бъдат напълнени от упълномощеното лице, отговарящо за абонатната станция. ▶️ Вентилите на отоплителните тела трябва да се отворят на максимална степен, за да не се налага допълнително обезвъздушаване. ▶️ В случай, на констатиран проблем с електронните уреди, монтирани на радиаторите, е необходимо да се уведоми топлинния счетоводител, който отговаря за тяхната поддръжка. Ако някоя сграда етажна собственост не желае да бъде включено отоплението е необходимо да го заяви писмено в Информационния център на дружеството на адрес бул. “Хаджи Димитър” 39.

Виж повече
СТОЯН ЗАИМОВ 84 - СПИРАНЕ
04.10.2021

Уведомяваме нашите клиенти от ж.к. "Стоян Заимов" №84, че от 11:00ч. на 04.10.2021г. до 16:00ч. на 05.10.2021г., няма да имат топлоподаване, поради подмяна на участък от отклонение на магистрален тръбопровод. Ръководството се извинява за причиненото неудобство

Виж повече
Зареди още