Лого - Топлофикация Сливен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

02.07.2015

Уважаеми клиенти,

във връзка с приключилия планов ремонт, Ви уведомяваме, че топлоподаването е възстановено в целия град.

Напомняме на всички клиенти пропуснали да заплатят своите задължения, че могат да извършват плащания на всички каси на "Български пощи", в "Информационен център" на адрес бул. "Х. Димитър" 39, в касата на дружеството на адрес бул. "Стефан Караджа" 23 и чрез ePay.

За допълнителна информация: 044 623 739, 0884 483 861.

От Ръководството на дружеството