Вход
IMG-LOGO

ПРОМОЦИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2016 г. - 2017 г.

04.10.2016

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с предстоящия отоплителен сезон 2016 г. – 2017 г. и политиката на дружеството за сключване на индивидуални договори, Ви уведомяваме за условията на ползване и прилагане на „Промоция отоплителен сезон 2016 г. – 2017 г.”

Предлаганата промоция включва следното:

-договаряне на месечна пределна сума за отопление – 1,20 лв./м3 отопляем обем;

-договаряне на пределна сума за битово гореща вода – 8 лв./м3 ;

За да се възползвате от промоцията е необходимо:

- да сключим индивидуален договор;

- да няма неразплатени стари суми;

- при наличие на съдебни дела или сключено споразумение за разсрочено плащане да има редовно месечно плащане по делата и споразумението;

- заплащане на предстоящите задължения за сезона в законноустановения 30 дневен срок;


ДОГОВОР 2016-2017 С МЕСЕЧНО ПЛАЩАНЕ