Вход
IMG-LOGO

ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН - СЪОБЩЕНИЕ

21.10.2016

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с увеличената ангажираност на персонала на дружеството за присъединяване на нови сгради, както и включване отоплението на вече присъединените, Ви уведомяваме, че:

1. До 30.11.2016 г. “Топлофикация – Сливен” ЕАД спира да приема заявки по отремонтиране на вътрешни инсталации.

2. Тъй като сградната инсталация е собственост на живущите, те могат да използват и други фирми за ремонта й.

Осъществяването на контактите по тези и други въпроси с Топлофикация задължително да бъде чрез Упълномощеното лице и/или Отговорника на абонатната станция.

От Ръководството на “Топлофикация – Сливен” ЕАД