Вход
IMG-LOGO

Обществена поръчка с предмет: «Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на “Топлофикация-Сливен” ЕАД за 2017г.»

28.11.2016

Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на "Топлофикация - Сливен" ЕАД за 2017г., които включват: сключване на застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Автокаско" за автомобилите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД; сключване на застраховка "Пожар и природни бедствия" и "Други щети на имущество" на недвижими имоти и ДМА, собственост на "Топлофикация - Сливен" ЕАД и сключване на застраховка "„Обща гражданска отговорност”, “Трудова злополука”, “Групова злополука” и ”Заболяване” на работниците и служителите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска "Трудова злополука"за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД.

Срок за получаване на офертите: Дата: [05.12.2016г.] Час: [16:30 часа]

ПОКАНА - 28.11.2016г. 15:13ч

Техническа спецификация - 28.11.2016г. 15:14ч.

Образец на техническо предложение - 28.11.2016г. 15:15ч.

Образец на ценово предложение - 28.11.2016г. 15:15ч.

Проект на договор - 28.11.2016г. 15:16ч.

Разяснение относно запитване - 29.11.2016г. 13:31часа

ВАЖНО!ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ РЕДАКТИРАНА Техническа спецификация! 29.11.2016г. - 13:33 часа.

Разяснение относно запитване - 30.11.2016г. 11:12часа

ВАЖНО! РЕДАКТИРАН ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - 30.11.2016г. 11:14часа.

ВАЖНО! РЕДАКТИРАН ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - 30.11.2016г. 11:15часа

Разяснение относно запитване - 02.12.2016г. 14:56ч.

СЪОБЩЕНИЕ - 12.12.2016г./ 15:12 часа - На основание чл. 193 от ЗОП се уведомяват всички заинтересовани страни за прекратяване възлагането на обществена поръчка .