Вход
IMG-LOGO

Изграждане на площадка №2 за предварително съхранение на сгуропепелни маси на депо за неопасни производствени отпадъци »

29.11.2016

Изграждане на площадка за предварително съхранение на неопасни производствени отпадъци, върху територията на закрит и рекултивиран сгуроотвал на „Топлофикация Сливен” ЕАД.

Срок за получаване на офертите: Дата: [06.12.2016г.] Час: [16:30 часа]

ОБЯВА - 29.11.2016г. - 13:22 часа.

Техническа спецификация - 29.11.2016г. - 13:23 часа.

Образец на оферта 29.11.2016г. - 13:24 часа.

Проект на договор - 29.11.2016г. - 13:24 часа.

Протокол - 19.12.2016 г. - 13:11 часа

Договор - 29.12.2016 г. 12:36 ч.

Техническо и ценово предложение - 29.12.2016 г. 12:37 ч.