Вход
IMG-LOGO

Обществена поръчка с предмет: « Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут »

03.02.2017

Извършване на превоз на работници и служители на "Топлофикация Сливен" ЕАД от различни райони на град Сливен до "Топлофикация Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут.

Срок за получаване на офертите: Дата: [10/02/2017] Час: [16:30] Дата и час на отваряне на офертите: Дата: [13/02/2017] Час: [11:00]

Обява - 03.02.2017г. - 15:15 часа

Техническа спецификация - 03.02.2017г. - 15:16 часа

Образец на оферта - 03.02.2017г. - 15:17 часа

Проект на договор - 03.02.2017г. - 15:18 часа

СЪОБЩЕНИЕ - 06.02.2017г./ 15:44 часа - На основание чл. 193 от ЗОП се уведомяват всички заинтересовани страни за прекратяване възлагането на обществена поръчка .