Вход
IMG-LOGO

Обществена поръчка с предмет: « Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут »

08.02.2017

Извършване на превоз на работници и служители на "Топлофикация Сливен" ЕАД от различни райони на град Сливен до "Топлофикация Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут.

Срок за получаване на офертите: Дата: 20/02/2017 Час: 16:30ч. Дата и час на отваряне на офертите: Дата:21/02/2017 Час: 11:00ч.

Обява - 08.02.2017г. - 11:16 часа

Техническа спецификация - 08.02.2017г. - 11:17 часа

Образец на оферта - 08.02.2017г. - 11:17 часа

Проект на договор - 08.02.2017г. - 11:18 часа

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти - 15.02.17г.

Протокол - 22.02.2017г. - 10:29часа.

СЪОБЩЕНИЕ - 24.02.2017г./ 15:44 часа - На основание чл. 193 от ЗОП се уведомяват всички заинтересовани страни за прекратяване възлагането на обществена поръчка .