Вход
IMG-LOGO

ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН - СЪОБЩЕНИЕ

27.02.2017

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с възникнала необходимост за извършване на авариен ремонт на въздушен участък от главен магистрален топлопровод, в близост до “Товарна гара”, Ви уведомяваме, че от 06.00 часа до 18.00 часа на 1.03.2017 г. ще преустановим топлоподаването към град Сливен.

От 18.00 часа на 1.3.2017 г. до 10.00 часа на 2.3.2017 г., предвид технологичните изисквания, поетапно ще бъде възстановено топлодаването към целия град.

Отстраняването на аварията е планирано и съобразено с прогнозата за повишение на температурите от 1.3.2017 г. до 3.3.2017 г.

От Ръководството