Вход
IMG-LOGO

Обществена поръчка с предмет: « Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут »

28.02.2017

Извършване на превоз на работници и служители на "Топлофикация Сливен" ЕАД от различни райони на град Сливен до "Топлофикация Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут.

Срок за получаване на офертите: Дата: [07/03/2017] Час: [16:30] Дата и час на отваряне на офертите: Дата: [08/03/2017] Час: [11:00]

Обява - 28.02.2017г. - 14:07ч.

Обява АОП - 28.02.2017г. - 14:08ч.

Техническа спецификация - 28.02.2017г. 14:08 часа

Образец на оферта - 28.02.2017г. 14:09 часа

Проект на договор - 28.02.2017г. 14:10 часа

Протокол 22.03.2017г. - 12:37ч.

Договор - 03.04.2017г. - 10:17 часа