Вход
IMG-LOGO

Обществена поръчка за «ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНИ ТОПКИ ЗА БАРАБАННО-ТОПКОВА МЕЛНИЦА ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

28.03.2017

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на стоманени топки за барабанно-топкови мелници за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД. Участниците трябва да предлагат стоманени топки с точните показатели, описани в Техническата спецификация.

Срок за получаване на оферти до 19.04.2017г.

Решение - 28.03.2017г.

Обявление - 28.03.2017г. - 16:00часа.

Документация - 28.03.2017г. 16:01часа

Образец на оферта - 28.03.2017г. 16:03 часа

Проект на договор - 28.03.2017г. 16:04 часа

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протоколи от работата на комисията - 18.05.2017г. 15:35часа

Обявление за възложена поръчка - 06.07.2017г. 15:07 часа

Договор- 06.07.2017г. 15:08 часа

Оферта 06.07.2017г. 15:09 часа

Обявление за приключен договор - 12.10..2018г. 11:45 часа