Вход
IMG-LOGO

ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД - КРАЙ НА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2016 г. – 2017 г

24.04.2017

“Топлофикация – Сливен” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради затопляне на времето и наличие на условия за прекратяване на топлоподаването за отопление, считано от 28.04.2017 г. ще започне спиране на отоплението, с което обявява край на отоплителен сезон 2016 г. – 2017 г.

На база метеорологичните прогнози за ниски вечерни температури в началото на месец май, „Топлофикация – Сливен” ЕАД обявява, че на желаещите да ползват отопление през месец май, ще направи отстъпка в размер на 80% от договорения предел, съобразно броя на дните за отопление.

Желаещите да се възползват от предложението е необходимо да подадат в дружеството заявление от упълномощения представител на етажната собственост, придружено с протокол за взето решение от общо събрание и списък към него.

За допълнителна информация: тел. 0884483861, 044/623739, 0887 71 49 49

ОТ РЪКОВОДСТВОТО