Вход
IMG-LOGO

Обществена поръчка с предмет: «УСЛУГИ ПО ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ И ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ И ДОСТАВКА НА ...

14.06.2017

Предмета на поръчката включва: Услуги по пещостроителни и изолационни работи и Доставка на пещостроителни и изолационни материали за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД.

Предмета на поръчката е разделен на 4 (четири) обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Услуги по пещостроителни и изолационни работи;

Обособена позиция № 2 - Доставка на огнеупорни материали;

Обособена позиция № 3 - Доставка на изолационни материали;

Обособена позиция № 4 - Заготовка от поцинкована ламарина,

за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД.


Документация - 14.06.2017г., 16:46 часа

Решение - 14.06.2017г., 16:48 часа

Обявление - 14.06.2017г., 16:49 часа

Приложения, образци на документи 14.06.2017г., 16:49 часа

Проект на договор ДОСТАВКИ - 14.06.2017г., 16:50 часа

Проект на договор УСЛУГИ - 14.06.2017г., 16:50 часа

Изменение на дата за отваряне на оферти - 15.06.2017г. 14:49 часа

Съобщение за отваряне на ценовите предложения - 18.07.2017г.

Протоколи - 28.07.2017г.

Решение - 02.08.2017г. 13:55 часа