Вход
IMG-LOGO

Обществена поръчка с предмет:«ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОБЕМ НА ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА ....

15.06.2017

Предмета на поръчката включва: Освобождаване на обем на площадка за предварително съхраняване на неопасни производствени отпадъци, върху територията на закрит и рекултивиран сгуроотвал на „Топлофикация Сливен” ЕАД на територията на Община Сливен.

Услугата ще се изпълнява съобразно нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД и готовност за бързо стартиране на дейностите в съответствие с предложената оферта. Количествата се определят от Възложителя, регулярно през срока на действие на договора и ще зависят от дейността и натовареността на дружеството.


Документация - 15.06.2017г. 14:12 часа

Решение -15.06.2017г. 14:13 часа

Обявление - 15.06.2017г. 14:14 часа

Проект на договор - 15.06.2017г. 14:16 часа

Образци на документи - 15.06.2017г. 14:15 часа

ВАЖНО

Съобщение за отваряне на ценови предложения - 18.07.2017г.

Протоколи - 28.08.2017г. 16:25 часа

Решение - 28.08.2017г. - 14:45 часа