Вход
IMG-LOGO

Обществена поръчка с предмет: «ДОСТАВКА НА МЕСИНГОВИ ТРЪБИ ЗА КОНДЕНЗАТОР” ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

15.06.2017

Предмета на поръчката включва доставка, чрез покупка на месингови тръби за кондензатор на турбина за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД.

Участниците трябва да предлагат тръби за кондензатор с точните показатели, описани в Техническата спецификация.


Документация - 15.06.2017г. 14:45 часа

Решение - 15.06.2017г. 14:46 часа

Обявление - 15.06.2017г. 14:47 часа

Приложения, образци на документи - 15.06.2017г. 14:48 часа

Проект на договор - 15.06.2017г. 14:49 часа

Разяснение - 23.06.2017г. 16:38часа

Съобщение за отваряне на ценови предложения - 11.07.2017г., 14:41 часа.

Протоколи, Решение - 26.07.2017г.

Договор - 20.09.2017г.

Обявление за възложена поръчка - 18.10.17г - 15:23 часа.