Вход
IMG-LOGO

Обществена поръчка с предмет: Изработка на обиколни предпазители за нуждите на „Топлофикация- Сливен” ЕАД

25.01.2018

- Кратко описание: « Изработка на отливки - брони за барабанно топкова мелница »

Изработката на предпазителите се извършва по чертежи – Приложение към настоящата документация. Възложителят предоставя моделна екипировка за отливане на броните.


АОП Обява -25.01.2018г. 11:27 часа

Обява - 25.01.2018г. 11:26 часа

Техническа спецификация - 25.01.2018г. 11:29 часа

Чертежи - 25.01.2018г. 11:30 часа

Образец на оферта - 25.01.2018г. 11:32 часа

Проект на договор 25.01.2018г. 11:33 часа

Удължаване на срок - 01.02.2018ч. 19:30 ч.

Протокол - 02.03.2018 г. 09:00 часа

Договор - 20.03.1018г. 14:04 часа.