Вход
IMG-LOGO

Обществена поръчка с предмет: «ДОСТАВКА НА ВиК МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

06.02.2018

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на ВиК материали за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД. Доставката включва: изолация за тръби, връзки, адаптери, тръби PP, тръби НDРЕ, тръби РVС, фитинги и други ВиК материали съгласно техническа спецификация.


Обява АОП - 06.02.2018г. 10:53 часа

Обява - 06.02.2018г. 10:54 часа

Техническа спецификация - 06.02.2018г. 10:54 часа

Образци на документи - 06.02.2018г. 10:55 часа

Проект на договор - 06.02.2018г. 10:55 часа

Удължаване на срока за подаване на оферти - 13.02.2018г. 16:40 часа

Писма до участниците - 18.04.2018г. 16:20 часа

Протокол - 18.04.2018г. 16:22 часа

Договор - 02.05.2018г. 10:05 часа