Вход
IMG-LOGO

Обществена поръчка с предмет: «ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

06.02.2018

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на електроматериали за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД. Доставката включва: прекъсвачи, токови ограничители, измервателни средства, батерии- алкални, бутони , Ел. лампи- живачна, луминесцентна и др. кабели, контакти, контактори, лустър клеми и други електроматериали съгласно Техническа спецификация.


Обява АОП - 06.02.2018г. 11:04 часа

Обява - 06.02.2018г. 11:05 часа

Техническа спецификация - 06.02.2018г. 11:05 часа

Образци на документи - 06.02.2018г. 11:06 часа

Проект на договор - 06.02.2018г. 11:07 часа

Разяснение относно запитване - 09.02.2018г. 15:30 часа.

Удължаване на срока за подаване на оферти - 13.02.2018г. 16:41 часа

Протоколи - 02.04.2018г. 14:22 часа

Договор - 26.04.2017г. - 10:17 часа