Вход
IMG-LOGO

ОП с предмет: « ИЗГРАЖДАНЕ ОБСАДНИ ДИГИ И КЛЕТКА 1 НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

14.02.2018

Изграждане на обсадни диги и клетка 1 на депо за неопасни отпадъци на „Топлофикация- Сливен” ЕАД. СМР включва: Изграждане на обсадни диги от сгурни маси след изгребване на сгурнопепелни маси за от западната секция на площадка за предварително съхранение (ППС „Б”) с последващо разстилане и уплътняване в района на бившия сгуроотвал, съгласно техническата спецификация.


Обява АОП - 14.02.2018г, 14:23 часа

ОБЯВА - 14.02.2018г, 14:24 часа

Техническа спецификация - 14.02.2018г, 14:24 часа

Чертеж № 462.00.0_I02-01.002 -14.02.2018г, 14:25 часа

Чертеж №462.00.0_I02-01.011 - 14.02.2018г, 14:26 часа

Образци на документи - 14.02.2018г, 14:27 часа

Проект на договор - 14.02.2018г, 14:28 часа

Удължаване на срок - 01.03.2018г. 16:35 часа