Вход
IMG-LOGO

ОП с предмет:«ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ И СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

15.02.2018

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на метални и стоманени изделия за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД. Доставката включва: арматурни мрежи, арматурни железа , ламарини, профилни тръби, поцинковани тръби, стоманени - винкели, стоманени безшевни тръби, тръби черни цолови, шини и други метални и стоманени изделия съгласно техническа спецификация.


Решение - 15.02.2018г. - 13:21 часа.

Обявление - 15.02.2018г. - 13:21 часа.

Документация - 15.02.2018г. - 13:22 часа.

Образци на документи 15.02.2018г. - 13:23 часа.

Проект на договор - 15.02.2018г. - 13:23 часа.

Разяснение - 26.02.2018г. 16:15 часа

Разяснение - 02.03.2018г. 14:06 часа

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови предложения - 09.03.2018г.

Протоколи, Решение - 27.04.2018г. - 13:15ч.

Договор - 30.05.2018г. 10:03 часа

Обявление за възложена поръчка - 11.07.2018г. 15:05 часа