Вход
IMG-LOGO

СЪОБЩЕНИЕ ОТ “ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН” ЕАД

08.03.2018

Във връзка с разпоредбата на чл.29 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия и Указанията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, “Топлофикация - Сливен” ЕАД обявява, че ще подаде в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване на цени за комбинирано произведена електрическа енергия и топлинна енергия, по утвърден от комисията образец, както следва:

- преференциална цена на електрическата енергия – 175.30 лв/МВтч;

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара – 77.80 лв/МВтч;

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода –76.98 лв/МВтч.

Посочените цени са без включен ДДС.