Вход
IMG-LOGO

ОП с предмет: УСЛУГИ ПО ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ И ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ И ДОСТАВКА НА ПЕЩОСТОИТЕЛНИ И ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

12.04.2018

Предмета на поръчката е разделен на 4 (четири) обособени позиции:

 Обособена позиция № 1 - Услуги по пещостроителни и изолационни работи;

 Обособена позиция № 2 - Доставка на огнеупорни материали;

 Обособена позиция № 3 - Доставка на изолационни материали;

 Обособена позиция № 4 - Заготовка от поцинкована ламарина,


Решение - 12.04.2018г. 16:15 часа

Обявление - 12.04.2018г. 16:16часа

Документация 12.04.2018г. 16:17 часа

Приложения, образци на документи - 12.04.2018г. 16:19 часа

Проект на договор услуга- 12.04.2018г. 16:18 часа

Проект на договор услуга - 12.04.2018г. 16:20 часа

Проект на договор доставки - 12.04.2018г. 16:21 часа

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови предложения - 04.05.2018г. 15:26 часа