Вход
IMG-LOGO

Обществена поръчка с предмет: « Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут »

03.05.2018

Извършване на превоз на работници и служители на "Топлофикация Сливен" ЕАД от различни райони на град Сливен до "Топлофикация Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут.

Срок за получаване на офертите: Дата: [10/05/2018] Час: [16:30]

ОБЯВА АОП - 03.05.2018г. 15:40 часа

Обява - 03.05.2018г. 15:41 часа

Техническа спецификация - 03.05.2018г. 15:45 часа

Образци на документи - 03.05.2018г. 15:47 часа

Проект на договор - 03.05.2018г. 15:50 часа

Удължаване на срок 10.05.2018г. 16:34часа

Протокол - 29.05.2018 г.

Договор - 04,06.2018г.