Вход
IMG-LOGO

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

10.05.2018

Ръководството на „Топлофикация Сливен” ЕАД, уведомява гражданите на гр. Сливен, че в 20.00 часа на 10.05.2018 год., започна разпалване на Енергиен котел ЕК2, разпалването на котела продължава от 4 до 6 часа, след което при достигане на работните параметри, се включват пречиствателните съоръжения - електрофилтри (ЕФ) и инсталацията за очистване на димните газове (ГОИ).

Дружеството спазва изискванията на издаденото от ИАОС комплексно разрешително.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО