Вход
IMG-LOGO

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

17.07.2018

ПРОМОЦИЯ ЗА ЛЯТО 2018 г.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с Решение на КЕВР № Ц-10/01.07.2018 г. и стимулиране потреблението на битово – гореща вода (БГВ) през неотоплителния период, считано от 01 юли 2018 г. до 31 октомври 2018 г., „Топлофикация – Сливен” ЕАД обявява пределна цена 8 лв/м3 .

За допълнителна информация:

“Информационен център” бул. “Хаджи Димитър” 39 тел. 044- 62 – 37 – 39; моб. 0884 483 861.