Вход
IMG-LOGO

СЪОБЩЕНИЕ ОТ “ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН” ЕАД

07.01.2019

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Изминалият месец декември 2018г., беше по-студен спрямо декември 2017г., като средната външна температура беше по-ниска с 2,8 градуса. Клиентите, които са се възползвали от предложената промоция и имат сключен договор, предварително знаят колко ще заплатят за отопление и битова гореща вода.

Поради по-ниската температура, клиентите, които не са сключили договор и не се възползват от промоционалните отстъпки, ще имат по-високи сметки за месеца.

Като се има предвид, че настоящия месец януари, който е месеца с най-ниски температури, „Топлофикация – Сливен” ЕАД Ви напомня, че съгласно обявената в договора „Промоция 2018г. – 2019г.”, се гарантира на всички, сключили индивидуални договори, максимална месечна сума, не по-висока от договорената.

Съгласно промоцията на дружеството, топлинната енергия от сградната инсталация не се заплаща от битовите клиенти. Тази отстъпка можете да инвестирате във възстановяване на инсталацията за битова гореща вода и да получите допълнителна отстъпка за отопление и битова гореща вода.

Приканваме всички, които все още не са сключили индивидуален договор, да посетят дружеството и да сключат такъв.

За клиенти с неразплатени стари суми, предлагаме споразумение за разсрочено плащане.

Допълнителна информация можете да получите в информационния център, на адрес бул. „Хаджи Димитър” 39 и бул. „Стефан Караджа” 23, тел. 044 62 37 39, 0884 483 861.

От Ръководството