Вход
IMG-LOGO

Обществена поръчка: « ИЗГРАЖДАНЕ ОБСАДНИ ДИГИ И КЛЕТКА 1 НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

25.01.2019

Изграждане на обсадни диги от сгурни маси след изгребване на сгурнопепелни маси от западната секция на площадка за предварително съхранение (ППС „Б”) с последващо разстилане и уплътняване в депо за неопасни отпадъци, съгласно техническата спецификация.


Решение за откриване на процедурата - 25.01.2019г. 14:34 часа

Обявление за откриване на процедурата - 25.01.2019г. 14:35 часа

Документация - 25.01.2019г. 14:37 часа

Чертеж 1 към техническата спецификация - 25.01.2019г. 14:38 часа

Чертеж 2 към техническата спецификация - 25.01.2019г. 14:39 часа

Образци на документи - 25.01.2019г. 14:39 часа

Образец на договор - 25.01.2019г. 14:41 часа

ЕЕДОП - 25.01.2019г. 14:42 часа

Разяснение - 06.02.2019г. 16:29 часа

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ДАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - 26.02.2019г.

Протоколи - 01.03.2019г. 15:45 часа

Решение - 05.03.2019г. 14:00 часа