Вход
IMG-LOGO

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:«ДОСТАВКА НА УЛТРАЗВУКОВИ ТОПЛОМЕРИ ЗА АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

30.01.2019

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на ултразвукови топломери за абонатни станции (АС) за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД, съгласно Техническа спецификация.


ОБЯВА АОП - 30.01.2019г. 15:50 часа

ОБЯВА - 30.01.2019г. 15:51 часа

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - 30.01.2019г. 15:52 часа

Образци на документи - 30.01.2019г. 15:52 часа

Проект на договор - 30.01.2019г. 15:53 часа

Съобщение за удължаване на срок за подаване на оферти - 06.02.2019г. 16:27 часа

Удължаване на срок за подаване на документи - 06.02.2019г. 16:30 часа

Протокол - 22.02.2019г. 15:30 часа

ДОГОВОР - 28.02.2019г. 16:05 часа