Вход
IMG-LOGO

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:« ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ- СЛИВЕН” ЕАД»

22.02.2019

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на циркулационни помпи с мокър ротор, за работа в отоплителни инсталации с гореща вода, които се използват от „Топлофикация- Сливен” ЕАД, съгласно Техническа спецификация.


Обява АОП - 22.02.2019г. 15:40 часа

Обява - 22.02.2019г. 15:40 часа

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ -22.02.2019г. 15:42 часа

Образци на документи - 22.02.2019г. 15:43 часа

Проект на договор - 22.02.2019г. 15:45 часа

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ - 26.02.2019г. 09:51 часа

Решение № 2 / 18.03.2019г. - 18.03.2019г. 10:30 часа