Вход
IMG-LOGO

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:« ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ- СЛИВЕН” ЕАД»

03.04.2019

Доставка на честотно управляеми циркулационни помпи с мокър ротор по 6 (шест) обособени позиции за работа във вътрешни инсталации за отопление, съгласно техническа спецификация.


АОП Обява - 03.04.2019г. 11:47 часа

Обява - 03.04.2019г. 11:48 часа

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - 03.04.2019г. 11:48 часа

Образци на документи - 03.04.2019г. 11:49 часа

Проект на договор - 03.04.2019г. 11:47 часа

Протокол - 23.05.2019г. 16:00 часа

ДОГОВОР по ОП 1 - 31.05.2019г. 15:15 часа

ДОГОВОР по ОП 2 - 31.05.2019г. 15:17 часа

ДОГОВОР по ОП 3 - 31.05.2019г. 15:19 часа

ДОГОВОР по ОП 4 - 31.05.2019г. 15:20 часа

ДОГОВОР по ОП 5 - 31.05.2019г. 15:21 часа

ДОГОВОР по ОП 6 - 31.05.2019г. 15:23 часа