Вход
IMG-LOGO

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:« Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по топлопреносните мрежи .... »

15.04.2019

: Предмета на поръчката е възстановяване на пътни настилки, нарушени вследствие отстраняване на аварии от "Топлофикация – Сливен" ЕАД по топлопреносната мрежа на територията на град Сливен. Строително монтажните работи включват: възстановяване на пътни настилки за леко, средно и тежко натоварване, съгласно техническата спецификация.


Обява АОП - 15.04.2019г. 16:02 часа

Обява - 15.04.2019г. 16:03 часа

Техническа спецификация - 15.04.2019г. 16:03 часа

Образци на документи - 15.04.2019г. 16:05 часа

Образец на договор - 15.04.2019г. 16:07 часа

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ - 24.04.2019г. 11:26 часа

Удължаване на срока за подаване на оферти - 30.04.2019г. 16:30 часа