Вход
IMG-LOGO

Обществена поръчка с предмет: « Превоз на работници и служители на "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут »

30.05.2019

Извършване на превоз на работници и служители на "Топлофикация Сливен" ЕАД от различни райони на град Сливен до "Топлофикация Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут.


Обява АОП - 30.05.2019г. 14:28 часа

Обява - 30.05.2019г. 14:29 часа

Техническа спецификация - 30.05.2019г. 14:29 часа

Образци на документи - 30.05.2019г. 14:30часа

Проект на договор - 30.05.2019г. 14:30 часа

Удължаване на срок за подаване на оферти - 10.06.2019г. 16:32 часа

ПРОТОКОЛ - 19.06.2019г. 15:45 часа

ДОГОВОР - 01.07.2019г. 16:17 часа