Вход
IMG-LOGO

ОП с предмет: УСЛУГИ ПО ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ И ТОПЛО ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ И ДОСТАВКА НА ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ И ТОПЛО ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

24.06.2019

Услуги по пещостроителни и топло изолационни работи и Доставка на пещостроителни и изолационни материали за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД.

Предмета на поръчката е разделен на 4 (четири) обособени позиции:


Решение - 24.06.2019г. 15:21 часа

Обявление - 24.06.2019г. 15:22 часа

Документация - 24.06.2019г. 15:23 часа

Образци на документи - 24.06.2019г. 15:23 часа

ЕЕДОП - 24.06.2019г. 15:24 часа

Образец на договор (1) - 24.06.2019г. 15:23 часа

Образец на договор (2) - 24.06.2019г. 15:24 часа

Образец на договор (3) - 24.06.2019г. 15:25 часа

Протокол за отваряне на оферти - 23.07.2019г. 15:16 часа

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - 05.08.2019г. 14:04 часа