Вход
IMG-LOGO

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

09.07.2019

Предмета на поръчката включва доставка, чрез покупка на метални изделия за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД. Доставката включва: арматурни мрежи, арматурни железа , ламарини, профилни тръби, поцинковани тръби, стоманени - винкели, стоманени безшевни тръби, тръби черни цолови, шини и други метални изделия съгласно техническа спецификация.


Решение - 09.07.2019г. 16:36 часа

Обявление - 09.07.2019г. 16:36 часа

Документация - 09.07.2019г. 16:37 часа

Образци на документи - 09.07.2019г. 16:37 часа

Електронен ЕЕДОП - 09.07.2019г. 16:38 часа

Проект на договор - 09.07.2019г. 16:38 часа