Вход
IMG-LOGO

ОП с предмет: «ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНИ ТОПКИ ЗА БАРАБАННО-ТОПКОВА МЕЛНИЦА ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

29.07.2019

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка, чрез покупка на стоманени топки за барабанно-топкови мелници за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД.


РЕШЕНИЕ - 29.07.2019г. 15:30часа

ОБЯВЛЕНИЕ - 29.07.2019г. 15:31 часа

ДОКУМЕНТАЦИЯ - 29.07.2019г. 15:33 часа

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - 29.07.2019г. 15:35 часа

Образец ЕЕДОП - 29.07.2019г., 15:37 часа

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - 29.07.2019г. 15:38 часа