Вход
IMG-LOGO

Договор-параметри

14.10.2019

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с наближаване на отоплителен сезон 2019-2020 год. и предлаганите през последните десет години промоции, Ви уведомяваме, че от месец октомври 2019 г. дружеството сключва индивидуални договори за ползване на отстъпки за отопление и битова гореща вода.

В зависимост от начина на разпределение на топлинната енергия в сградата и имота, параметрите по договора, са както следва:

Договорът се сключва с краен срок 30.04.2020 г.

- За клиенти, на които разпределението на топлинната енергия, е на база отопляем обем, пределна цена за отопление 1.45 лв/м3 с ДДС.

- За клиенти, на които разпределението на топлинната енергия се извършва с уреди за дялово разпределение, 8 % отстъпка от сумата за отопление

- Пределна цена за отопление за битова гореща вода 9,00 лв/м3 с ДДС.

ВАЖНО!!!

Напомняме Ви, че посочените отстъпки са валидни при:

- плащане в 30 дневен срок;

- ежемесечен осигурен достъп за отчет на разпределители, апартаментни топломери, водомери за битова гореща вода, които да отговарят на изискванията на чл. 34а от Наредба №4 от 14.09.2004г.

И този отоплителен сезон, дружеството прави промоционална отстъпка за всички битови клиенти, като не им начислява суми за топлинна енергия отдадена от сградна инсталация.

Сключването на индивидуалните договори, ще се извършва на място в „Информационния център” на дружеството и в административната сграда на „Топлофикация – Сливен” ЕАД, като няма да се изисква предварително попълване от клиента.

От Ръководството