Вход
IMG-LOGO

Напомняне

28.10.2019

"Топлофикация – Сливен” ЕАД напомня на всички свои абонати, че във връзка с предстоящото начало на отоплителен сезон 2019/2020 година е необходимо да приведат в готовност за работа вътрешно отоплителните инсталации в сградите, както и отоплителните тела в жилищата си.

За да се избегнат проблеми и нежелани ситуации, е необходимо:

▶️ Да бъдат приключени всички ремонтни дейности по вътрешните инсталации.

▶️ Да се отстранят проблемите в сгради, в които мазета, абонатни станции, както и коридори, водещи към тях са наводнени, замърсени или със затруднен достъп.

▶️ Абонатите трябва да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.

▶️ В случай, на констатиран проблем с електронните уреди, монтирани на радиаторите, е необходимо да се уведоми топлинния счетоводител, който отговаря за тяхната поддръжка.

▶️ Вътрешните инсталации за отопление е необходимо да бъдат напълнени от упълномощеното лице, отговарящо за абонатната станция.