Вход
IMG-LOGO

Напомняне - договори

06.11.2019

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Напомняме на всички, които все още не са сключили индивидуални договори за ползване на отстъпки за отопление и битова гореща вода, че все още могат да го направят.

Заповядайте в „Информационния център” на дружеството или в административната сграда на „Топлофикация – Сливен” ЕАД.

Договорът се сключва с краен срок 30.04.2020 г.

- За клиенти, на които разпределението на топлинната енергия, е на база отопляем обем, пределна цена за отопление 1.45 лв/м3 с ДДС.

- За клиенти, на които разпределението на топлинната енергия се извършва с уреди за дялово разпределение, 8 % отстъпка от сумата за отопление

- Пределна цена за отопление за битова гореща вода 9,00лв/м3 с ДДС.

ВАЖНО!!!

Напомняме Ви, че посочените отстъпки са валидни при:

- плащане в 30 дневен срок;

- ежемесечен осигурен достъп за отчет на разпределители, апартаментни топломери, водомери за битова гореща вода, които да отговарят на изискванията на чл. 34а от Наредба №4 от 14.09.2004г.

И този отоплителен сезон, дружеството прави промоционална отстъпка за всички битови клиенти, като не им начислява суми за топлинна енергия отдадена от сградна инсталация.

От Ръководството