Вход
IMG-LOGO

Уреди за отчет

09.06.2020

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

С предстоящите промени в нормативната уредба, във връзка с отчитане на потребената топлинна енергия, възниква необходимостта от адаптиране към новите условия, които предполагат оборудване на отоплителните тела в жилищата с топлинни разпределители.

С наличието на такива уреди, всеки наш клиент има възможност да управлява своето потребление на топлинна енергия, което от своя страна формира месечната сметка за потребена енергия. По този начин месечните сметки могат да се контролират от самите потребители.

Уведомяваме нашите клиенти, че Дружеството предлага уреди с дистанционно отчитане.

Още веднъж да обърнем внимание кои са предимствата на дистанционното отчитане?

Първото и най-голямо предимство на дистанционното отчитане е точното отчитане на данните, които се предоставят;

Освен това се елиминира факторът човешка грешка;

Друг много голям плюс на тази технология е, че с дистанционното отчитане отпада задължението за насрочване на дати за отчет и влизане в жилището на потребителите;

С поставянето на електронни разпределители на всяко отоплително тяло ще се избегне необходимостта от досегашната практика на присъединяване и отсъединяване на радиатори, което ще спести на потребителите неудобства, време и средства.