Вход
IMG-LOGO

Цена на БГВ

27.07.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме всички потребители на битова гореща вода (битови и стопански), че ще се запази стойността на пределната цена в размер на 9,00лв./куб.м. с ДДС за всички оставащи месеци до началото на отоплителен сезон 2020/2021г.