IMG-LOGO

Начало на отоплителен сезон 2020 г. – 2021 г.

29.10.2020

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с понижението на температурите и наличие на условия съгл. Наредба за топлоснабдяване, считано от 02.11.2020 г. “Топлофикация – Сливен” ЕАД обявява начало на отоплителен сезон 2020 г. – 2021 г.

Включването на абонатните станции ще се извършва в следната последователност:

- детски градини, ясли, и учебни заведения;

- болнични и здравни заведения;

- жилищни сгради;

- стопански потребители

Във връзка с това е необходимо собствениците да напълнят отоплителната инсталация при отворени радиаторни вентили.

Ако някоя сграда етажна собственост не желае да бъде включено отоплението е необходимо да го заяви писмено в Информационния център на дружеството на адрес бул. “Хаджи Димитър” 39.

От Ръководството