IMG-LOGO

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

24.02.2021

Във връзка с разпоредбата на чл.29 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия и Указания на Комисията за енергийно и водно регулиране, “Топлофикация - Сливен” ЕАД обявява, че ще подаде в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване на цени за комбинирано произведена електрическа енергия и топлинна енергия, по утвърден от комисията образец, както следва:

- цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 188.30 лв/МВтч;

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара – 60.18 лв/МВтч;

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода –80.40 лв/МВтч.

Посочените цени са без включен ДДС.