IMG-LOGO

Анализ на потреблението през месец април 2021 г. на клиенти на „Топлофикация-Сливен” ЕАД

14.05.2021

През месец април 2021 г., „Топлофикация-Сливен” ЕАД е доставила на битовите клиенти 10 207 МВтч топлинна енергия, което е с 4 160 МВтч или 29 % по-малко спрямо март 2021 г.- 14 367 МВтч. Това се дължи на по-високата средна месечна температура за месец април сравнена със средната температура за месец март.

Напомняме, че за оптимизиране на индивидуалното потребление и разходи за отопление, по-ефективно е отоплението на помещенията да се извършва с включен радиатор в него и да се избягва индиректно отопление чрез радиатор в друго помещение.

Сравнението на месечните фактурирани суми за заплащане за месеците април 2021 г. и април 2020 г. може да видите в таблицата.