IMG-LOGO

Възстановяване на топлоподаването

29.06.2021

Уважаеми клиенти,

Във връзка с приключване на плановият ремонт, от 01.07.2021г. топлоподаването към целия град ще бъде възстановено.

Напомняме на всички потребители на битова гореща вода (БГВ), че за нормализиране работата на вътрешната инсталация е необходимо:

- да затворят крановете на бойлерите си, за да не създават смущения в инсталацията.

- живеещите на последните етажи, да отворят крановете на топлата вода, с цел отстраняване на въздуха от инсталацията.

При възникване на технически проблем в абонатната станция (АС), упълномощеното лице, отговарящо за АС да се обърне към Топлофикация-Сливен за съдействие.