IMG-LOGO

Въвеждане в експлоатация след планов ремонт

30.06.2021

Уведомяваме гражданите на гр.Сливен, че в 14:00 часа на 30.06.2021 год., ще започнат пускови операции по въвеждане в експлоатация на горивна инсталация Енергиен котел №1 след планов годишен ремонт.