Лого - Топлофикация Сливен

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН ЕАД

24.02.2021

Във връзка с разпоредбата на чл.29 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия и Указания на Комисията за енергийно и водно регулиране, “Топлофикация – Сливен” ЕАД обявява, че ще подаде в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване на цени за комбинирано произведена електрическа енергия и топлинна енергия, по утвърден от комисията образец, както следва:

- Цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство - 188.30 лв/МВтч;

- Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара - 60.18 лв/МВтч;

- Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода - 80.40 лв/МВтч.

Посочените цени са без включен ДДС.