IMG-LOGO

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 20.08.2021 г.

20.08.2021

Във връзка с разпоредбата на чл.29 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, “Топлофикация - Сливен” ЕАД обявява, че ще подаде в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за изменение на действащи цени за комбинирано произведена електрическа енергия и топлинна енергия, по утвърден от комисията образец.

22.08.2021 г.