Лого - Топлофикация Сливен

Битова гореща вода и предимството да се използва от цялата етажна собственост

16.08.2022

Водата е важен елемент в нашия живот и трябва да се отнасяме отговорно към нея. В ежедневието си, ние я използваме освен за питейни нужди и готвене, така и за къпане, чистене и миене. Затова, тя ни е необходима топла и непрекъснато.

В жилищни сгради, хотели, училища, детски ясли, градини и спортни зали потреблението на топла вода е голямо. При такова потребление, използването на бойлер като основно средство за получаване на топла вода утежнява месечната сметка. Като минус може да се отчете и факта, че топлата вода свършва бързо. Едва ли има някой, който да не е усещал дискомфорта от изчерпването ù още докато е под душа. Доста неприятно усещане, което има решение.

Търговския продукт на Топлофикация е топлинна енергия, и когато ние затопляме (подгряваме) водата, спестяваме на нашите клиенти ангажименти за покупка на бойлер и разходи по неговата поддръжка, осигуряваме комфорта на непрекъснато 24 часово снабдяване с топла вода.

Важно е да се отбележи, че в различните сгради разхода за подгряване на 1 куб.м топла вода е различен. Критерии за това са: колко абонати захранва абонатната станция, колко е голяма сградата, съответно сградната инсталация, в какво състояние е тя и дали сградата е санирана. Колкото повече абонати в една сграда използват битова гореща вода, толкова по – нисък е специфичния разход на енергия за подгряване, и съответно по – ниска цената.

От практиката на дружеството е установено, че причини за неправилна и неефективна работа на инсталацията и смущения в температурата на водата са: стари, неизолирани тръби, неправилно монтиран бойлер, липсваща или повредена обратна клапа и/или повреден кран.

За максимална ефективност е добре, всички абонати да изолират инсталацията за битова гореща вода в своите домове, което ще намали разхода за подгряване и редуцира сметките.

За спестяване на средства и топлинна енергия, винаги спирайте кранчетата, при пропуск от тях ги отремонтирайте.

Все повече граждани и сгради етажна собственост се убеждават, че битовата гореща вода е най – евтиния начин, който ни гарантира наличие на гореща вода вкъщи. Бойлерите са скъпи, а често и опасни.

Почувствайте сигурността, удобството и комфорта от топлата вода от „Топлофикация – Сливен – инж.Ангел Ангелов” ЕАД